Få huvudmän har rutiner för bortförda eller gifta barn

HEDERSFÖRTRYCK. Förra året upptäckte kommuner att 199 personer inom hederskontext förts ut ur landet och 36 barn uppges vara gifta. Men få huvudmän vet vad de ska göra när det upptäcks, visar en kartläggning.

Länsstyrelsen i Östergötland har sedan år 2005 ett regeringsuppdrag i att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Nu släpper myndigheten en undersökning av hur utbildningsförvaltning och socialtjänst i 192 kommuner arbetar kring bortförda barn eller gifta barn.

43 kommuner uppger att de har kännedom om totalt 199 bortförda personer i en hederskontext under 2019.

Samtidigt har 27 kommuner sagt sig ha kännedom om totalt 36 barn som uppges vara gifta.

Login