Eliasson (L): De fyra målen är inskrivna i regleringsbrevet

SLUTREPLIK. Det är närmast en absurd känsla att som riksdagsledamot och lagstiftare debattera mot en statlig myndighet. Riksdagen har bestämt att det finns fyra specifika mål för funktionshinderspolitiken, skriver Bengt Eliasson (L). 

Bengt Eliasson (L)
Talesperson i funktionsrättsfrågor och riksdagsledamot


Det är med viss förvåning jag tar del av Försäkringskassans debattinlägg och svar på min debattartikel apropå min interpellationsdebatt i riksdagen med statsrådet Lena Hallengren (S).

Märklig debatt

Det är närmast en absurd känsla att som nationell politiker befinna sig i en politisk debatt och polemik med en statlig myndighetsföreträdare i ett högaktuellt politiskt ämne.

Jag debatterar gärna och länge med politiska motståndare och andra med olika åsikter men att politiskt debattera med/mot en statlig myndighet blir mycket märkligt som riksdagsledamot och lagstiftare.

Fyra specifika mål

Jag väljer därför återigen att enbart konstatera att för att de övergripande nationella målen för funktionshinderpolitiken ska kunna uppnås har riksdagen bestämt att det finns fyra specifika mål för funktionshinderspolitiken:

 • individuella stöd och lösningar för individens självständighet

 • principen om universell utformning

 • befintliga brister i tillgängligheten

 • att förebygga och motverka diskriminering.

Ett kraftfullt verktyg

Detta är inskrivet i Försäkringskassans regleringsbrev, som inte är lag men som utgår från den och som man också skall förhålla sig till.

Det är ett kraftfullt verktyg för att återupprätta den personliga assistansen och LSS – om det används. Myndigheten har att förhålla sig till lag, riksdagen att stifta den.

Forrige artikel Sveriges arbetsterapeuter: Satsa på digital kompetens Sveriges arbetsterapeuter: Satsa på digital kompetens Næste artikel Apoteksföreningen: Orimligt att myndigheten endast ser till lägsta pris Apoteksföreningen: Orimligt att myndigheten endast ser till lägsta pris
 • Rapportera

  Nils Svensson · Jurist

  Polemik med alla

  Det här är inget ovanligt för Försäkringskassan. De går i polemik med alla. Läkare, regioner, vårdcentraler, media, politiker, sjuka. ALLA som beskriver en icke fungerande socialförsäkring är antingen okunniga eller opålästa, enligt Försäkringskassan.

  Det är så den myndigheten har kommit att fungera. Jag hoppas att politiker snart börjar förstå att Försäkringskassan har blivit en absurd myndighet. De ägnar sig också åt domstolstrots när de vägrar ge människor sjukpenning trots att de vunnit i domstol, som i Sture E:s fall. Men myndigheten hittade ett kryphål. Sture vann i domstol, men fick avslag på nästa sjukperiod, vann igen i domstol, blev nekad på nästa ansökan igen. För exakt samma sjukdom. Så höll alltså myndigheten på för att de ansåg att den nya ansökan "gällde en ny period". Sture vann period efter period, Försäkringskassan fortsatte att neka. Tills media började uppmärksamma fallet och den absurda situationen kom ut.

  Det är bara till att läsa Aftonbladets ledartext från ett par veckor tillbaka. Försäkringskassan har blivit som gamla Sovjet, skrev man där. Och det är inte långt ifrån det. Det finns ett utbrett förakt inom myndigheten som fått sprida sig ohämmat. Det är smärtsamt att säga men det behövs ministerstyre om den myndigheten ska kunna räddas. Det hjälper inte att göra små ingrepp i regleringsbrev eller enstaka lagar. Det är antingen riktigt ordentliga hårda tag som gäller med massuppsägningar och en helt ny socialförsäkring eller att lägga ner hela myndigheten. Deras förakt mot allt och alla utanför den egna myndigheten är cementerat inom myndigheten.

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.