Ekonomiskt stöd för tandvård når inte ut

TANDHÄLSA. Det bristande samarbetet mellan tandvård, vård och kommuner som leder till att sjuka patienter blir utan ekonomiskt stöd ska utredas. Systemen måste integreras, enligt Privattandläkarna, medan Parkinsonförbundet vill se bättre patientinformation.

Tandvårdsutredaren Veronica Palm har fått ett utökat uppdrag från regeringen. Utredningen Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa får ett tilläggsdirektiv att även se över de ekonomiska stöd som finns för personer som på grund av långvarig sjukdom har särskilda tandvårdsbehov.

Det gäller det ekonomiska stöd som finns hos regionerna och det statliga tandvårdsstödet (STB).

Gun Franzén Ljung, tf generalsekreterare på Parkinsonförbundet, vill se bättre information om stöd för tandvård till långvarigt sjuka.

Login