De stöttar myndigheterna om coronaviruset sprids i Sverige

BEREDSKAP. Sveriges rustas med smittskyddsåtgärder och har fem karantänsflyplatser i händelse av ett svenskt coronavirusutbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar de inblandade myndigheternas kommunikation.

Vid sidan av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, som har det primära ansvaret för smittskydd och beredskap inom hälso- och sjukvården, finns det fler centrala aktörer.

Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) stöttar andra myndigheter i händelse av smittoutbrott.

–  Vi agerar inte på egen hand utan har främst en samordnande roll, säger Marcus Årskog, presstalesperson på MSB, till Altinget.

Login