Centerpartiet: Tandläkarbrist är en hälsofara

DEBATT. Regeringen kan inte längre blunda för problemet med tandläkarbristen, menar Solveig Zanders, riksdagsledamot för Centerpartiet. 

Av: Solveig Zander
Riksdagsledamot för Centerpartiet

I december 2017 var tandläkarbristen i Sverige 200 obesatta tjänster. Med anledning av det ställde jag en interpellation och frågade statsrådet Annika Strandhäll hur regeringen tänkte lösa problemet. Problemet var välkänt svarade statsrådet och menade att regeringen har vidtagit åtgärder och att man planerar ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur den uppkomna situationen på ett långsiktigt och hållbart sätt ska åtgärdas.

Utländsk examen är en resurs

De vidtagna åtgärderna är för otillräckliga, menar jag, och ”planerar” är brist på insikt. Något måste hända snabbt för tandläkarbristen är allvarlig. Jag hävdade att tandläkare med utländsk tandläkarexamen är en resurs som vi skulle kunna nyttja bättre i vårt land. Men för att det ska bli möjligt är det två huvudfrågor som måste lösas. Det ena är personer som gått den internationella engelskspråkiga tandläkarutbildningen i Polen och inte gjort AT där. Den andra gäller personer som har tandläkarutbildning i länder utanför EU/EES.

Tre otillräckliga vägar

Ministern svarade att det i dag finns tre sätt att få legitimation i Sverige. Det är att ansöka och genomgå den ordinarie högskoleutbildningen för tandläkare i Sverige, att läsa en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk tandläkarutbildning vid högskola och det tredje är att gå via Socialstyrelsens process för kunskapsprov. Dessa tre möjligheter uppfyller inte behoven, menar jag.

I Sverige i dag finns ett 50-tal personer som genomgått den internationella engelskspråkiga tandläkarutbildningen i Polen. De får inte legitimation i Sverige för de saknar AT-tjänst. Det finns ingen AT-tjänst i den svenska tandläkarutbildningen. De kan inte göra den i Polen då de saknar kunskap i polska motsvarande gymnasienivå. En regel som beslutades i EU 2016. Dessa är nu hänvisade till arbetslöshet eller omskolning, med för vissa personliga tragedier som följd.

Lång väg till behörighet

Den kompletterande utbildning, som erbjuds personer med utbildning i länder utanför EU/EES, finns på tre orter i Sverige och examinerade 45 tandläkare under 2017 och 41 tandläkare under 2016, förklarade statsrådet. Fakta är att 2017 var det 117 personer som antogs till kompletteringsutbildningen och det första teoretiska provet klarade 21 av dem. Till den slutliga tjänstgöringen på klinik som leder till legitimation var det bara en som godkändes.

Ministern säger att det arbetas med ett snabbspår som ska ge möjlighet till legitimation för de med utländsk tandläkarexamen. Samtidigt skriver Sveriges Kommuner och Landsting i en rapport från slutet av 2017 att det idag tar 5 år att få svensk tandläkarbehörighet. Jag föreslår, till statsrådet, att de förlänger de särskilda förordningar som nu kan ges till dem med polsk tandläkarexamen. Samtidigt ska regeringen ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram särskilda krav för just den kategorin, så att de under adeptutbildningen eller handledarprogrammet kvalitetssäkrar att landsting och regioner fullföljer så att det jämställs med en AT-tjänst.

Socialstyrelsen kan hitta lösningen 

Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta ansvar för dem med utbildning från länder utanför EU/EES och se till att de kan praktisera och auskultera inom tandvården. Det är ett annat förslag jag framför. Vidare att Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen gemensamt får ansvar för preparandutbildning och tar fram specifika kunskapsprov som ska godkännas. Etableringsersättningen måste också ses över, menar jag. Den kan inte upphöra om man som praktiserande vill öka på sin inkomst genom extraarbete.

Min förhoppning är nu att regeringen snabbt medverkar till att tillvara den kompetens som finns hos välutbildade personer som behövs i det svenska samhället. Regeringen kan inte längre blunda för problemet. Ta istället tillvara mina förslag och skyndsamt ge Socialstyrelsen i uppdrag att hitta en lösning.

Forrige artikel Naturvetarna: Landsting och regioner saknar recept för att klara välfärden Naturvetarna: Landsting och regioner saknar recept för att klara välfärden Næste artikel Replik från SKL: Mer än två strategier för välfärden Replik från SKL: Mer än två strategier för välfärden
 • Rapportera

  Tandläkaren

  Tandläkarbrist

  Om man ser över lönerna, vidareutveckling tex specialisttjänstgöring och antalet timmar som man sliter som tandläkare i dåliga ergonomiska ställningar så kommer nog många svenska tandläkare stanna kvar i Sverige.

  Synsättet på tandvård har gått från att man tidigare sett patienter som patienter till att de ses som kunder. Tandvården är inte längre en del av vården.

  Dåliga löner och mycket slit med låg chans till vidareutveckling präglar tandvården.

  Vill man locka tandläkare ut till mindre orter så kan man erbjuda:
  1) vidareutbildning i form av kurser/specialist tjänstgöring
  2) kortad arbetstid
  3) högre löner i förhållande till vad man får ut efter skatt. Mindre orter har oftast en högre skatt än storstäder. Det viktigaste för varje individ är vad man erhåller efter skatt. Mao det är inte värt en flytt från en storstad om jag går upp några tusenlappar före skatt men erhåller en tusenlapp efter skatt i höjning.


  Gör om gör rätt

Professor: Fel av Folkhälsomyndigheten att göra 70-åringar till riskgrupp

Professor: Fel av Folkhälsomyndigheten att göra 70-åringar till riskgrupp

ÅLDERISM. Delegationen för senior arbetskraft har nyss släppt rapporten "70 är det nya 50" om äldres hälsa. Enligt författaren Ingmar Skoog är Folkhälsomyndighetens underlag för bedömning av 70-åringar under coronakrisen undermåligt.

– Nästan som ett studentarbete, säger han till Altinget.

Fd testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

Fd testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

AVHOPP. Professor Harriet Wallberg fick inte det operativa utrymme hon hoppats på och var testkoordinator för covid-19 under endast tre veckor. Enligt Wallberg behöver Sverige börja testa alla med symptom och påbörja smittspårning igen.