Cancervården koncentreras

SJUKVÅRD. Landstingen och regionerna har nu beslutat att koncentrera vården av ytterligare sex cancerdiagnoser.

Genom att ovanliga och komplicerade åtgärder koncentreras till ett fåtal sjukhus kan vården förbättras anser bland annat Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Sveriges kommuner och landsting (SKL).  
– Det är glädjande och viktigt för patienterna att landsting och regioner kan samverka på nationell nivå i dessa mycket komplicerade frågor. Och det ökar förutsättningarna för en mer jämlik cancervård för alla patienter i hela landet, kommenterar Dag Larsson, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation, i ett pressmeddelande.

Den 1 januari nästa år räknar SKL med att de nationella vårdenheterna ska vara igång. Två år efter att arbetet har sjösatts ska RCC följa upp arbetet.

Login