C: Rätten till trygg kvinnohälsovård är en självklarhet

REPLIK. Jämställdheten mellan kvinnor och män ökar, men när det kommer till kvinnors hälsa släpar utvecklingen efter. Det vill Centerpartiet ändra på, skriver riksdagsledamoten Sofia Nilsson (C). 

Sofia Nilsson (C)
Riksdagsledamot
 

Fysioterapeuterna Stefan Jutterdal och Anna Skawonius skriver i Altinget den 8 mars om en eftersatt och ojämlik sjuk- och hälsovård i Sverige. Och riktar sin kritik speciellt mot mödravården.

Jämställdheten mellan kvinnor och män ökar, men när det kommer till kvinnors hälsa släpar utvecklingen efter. Det vill Centerpartiet ändra på. Därför har vi föreslagit flera åtgärder för att stärka kvinnors hälsa och förbättra vården i samband med graviditet och förlossning.

Vi vill se en mer sammanhängande vårdkedja i mödra- och förlossningsvården, bättre eftervård samt satsa på hälsosamtal i mödravården.

Stora utmaningar

Sverige har en mödra- och förlossningsvård som håller mycket hög kvalitet. Mödra- och spädbarnsdödligheten i landet tillhör en av världens lägsta. Men vi har också stora utmaningar.

Ett problem är de stora skillnaderna såväl mellan som inom regionerna i vilken vård som erbjuds kvinnor i samband med förlossning. På en del håll följs kvinnors hälsa alltid upp efter en förlossning, medan man på andra ställen aldrig gör det. Ett annat problem är att det finns stora kunskapsluckor i vården när det gäller sjukdomar som drabbar kvinnor, vilket leder till att många kvinnor inte får den hjälp de behöver.

"Öka tillgången till eftervård"

Vi vill därför:

  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för att skapa förutsättningar för en mer jämlik förlossningsvård. På detta sätt kan alla kvinnor – oavsett var i landet de bor – känna sig mer trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagande.

    Riktlinjerna ska tydliggöra hur samma barnmorska ska kunna följa kvinnan under graviditet, förlossning och eftervård – i en sammanhållen vårdkedja. Detta har testats framgångsrikt på ett par håll, men behöver nu finnas i hela landet. En sammanhållen vårdkedja med samma barnmorska som följer kvinnan hela vägen ökar tryggheten.

  • Satsa på att öka tillgången till eftervård för nyblivna mammor i öppenvården. Det kan till exempel handla om att satsa på hembesök från en barnmorska. Det ger ökade möjligheter att fånga upp de mammor som lider av fysiska eller psykiska problem efter förlossningen, men också bättre stöd vid exempelvis amningsproblem.

  • Att cellprovtagningarna ska byggas ut och kompletteras med ett frivilligt hälsosamtal hos barnmorskan. De har kunskaper som inte alltid finns på vårdcentralen. Genom cellprovtagningarna nås nästan alla kvinnor mellan 23-64 år regelbundet av kvinnohälsovården och på detta sätt ges kvinnor en enklare väg in till stöd och hjälp.

Det är dags att minska klyftorna och öka jämställdheten även inom hälso- och sjukvården. Kvinnors rätt till trygg kvinnohälsovård genom hela livet är en självklarhet.

Forrige artikel SFS: Dolda kostnader tvingar studenter att hoppa av SFS: Dolda kostnader tvingar studenter att hoppa av Næste artikel "Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till"
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.