Beredskaps-utredare Kullgren ska ta höjd för längre kriser

VÅRDBEREDSKAP. Regeringen uppmanar beredskapsutredaren Åsa Kullgren att skifta tidsperspektiv. Tre månaders förmåga för hälso- och sjukvården att hantera kriser är för lite. Även behovet av särskilda beredskapsapotek ska ses över.

Erfarenheterna från den pågående pandemin ska in i utredningsarbetet om hälso- och sjukvårdens beredskap, enligt det nya tilläggsdirektivet från regeringen till utredaren Åsa Kullgren.

Bland annat ser regeringen ett behov av tydliga regelverk som gör det möjligt för den offentliga sjukvården att vid behov begära hjälp från privata aktörer, även sådana som inte har avtal med någon region. Det kan gälla läkemedel eller personal.

– Under pandemin har ett flertal såväl offentliga som privata aktörer inom hälso- och sjukvården gjort mycket stora insatser. Många har bidragit med såväl personal som material, men det har visat sig att det behöver finnas en bättre ordning för hur offentlig hälso- och sjukvård ska kunna begära in hjälp vid kris, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Login