Barnfattigdomen i Sverige ökar

BARNFATTIGDOM. Enligt en EU-rapport ökar barnfattigdomen i Sverige medan den sjunker inom övriga EU. Uppgifter från Försäkringskassan visar att nästan var tionde barnhushåll har låg inkomststandard. Enligt Rädda barnen saknas en adekvat familjepolitik.

I veckan kom Europeiska revisionsrätten med sin första rapport om barnfattigdom i Europa och EU-kommissionens insatser på området. Rapporten framför kritik mot att EU-kommissionens initiativ till att minska barnfattigdom inte märks.

Rapporten visar även att barnfattigdomen generellt har minskat i de flesta EU-länder. I några länder har däremot barnfattigdomen ökat. Sverige är en av de länderna och enligt rapporten riskerar drygt var femte svenskt barn att leva i fattigdom eller social utestängning.

Också en ny rapport från Försäkringskassan bekräftar fattigdom i barnhushåll i Sverige. Rapporten Barnhushållens ekonomi visar att under 2019 hade 8 procent av svenska barnhushåll låg inkomststandard, vilket innebär att den disponibla inkomsten inte räcker till baskonsumtionen som mat, kläder, barnomsorg och hemförsäkring.

Login