Apoteksutredare Åsa Kullgren lämnar uppdraget

LÄKEMEDEL. Regeringen har både förlängt och utökat apoteksmarknadsutredningens uppdrag. Men apoteksutredaren Åsa Kullgren kommer att tacka för sig i slutet av februari, därefter får någon annan ta vid.

Senast på nyårsafton skulle apoteksmarknadsutredaren har lämnat över sina förslag till regeringen och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Men utredaren Åsa Kullgren har nu fått förlängd tid och kommer att lämna huvudbetänkandet senast den 28 februari. Därefter lämnar hon sitt uppdrag som utredare, vilket innebär att regeringen kommer behöva hitta en ny utredare som kan ta sig an det utökade utredningsuppdrag som regeringen också har beslutat om.

– Det är på grund av mitt nya jobb. Jag hinner inte med, säger Åsa Kullgren som har börjat arbeta på Åklagarmyndigheten.

Hon väljer att ligga lågt vad gäller regeringens utvidgade apoteksuppdrag.

– Jag har inget att säga om dem, det får den nya utredaren kommentera, säger hon.

Apoteksförening kritisk till nytt uppdrag

I det nya, utökade direktivet vill regeringen bland annat att utredaren överväger om apotekens handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna bör regleras. Detta med anledning av att allt fler receptbelagda läkemedel ligger utanför läkemedelsförmånen. Priserna på dessa läkemedel är i dag helt oreglerade, både i tillverknings- och apoteksled.

Regeringens direktiv till utredaren har fått Sveriges apoteksförening att reagera. Föreningen anser att det inte kommer att ge lägre priser för konsumenterna om man reglerar marginalen i apoteksledet och inte priserna i läkemedelsleden.

Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening, säger att det finns en mycket effektivare väg till förbättring. I dag är nämligen inte apoteken tillåtna att byta ut ett förskrivet läkemedel, om det ligger utanför läkemedelsförmånerna, mot ett annat läkemedel med samma substans. Detta att jämföra med läkemedel inom förmånen där apoteket ska byta ut, för att spara åt staten.

Apotekens möjlighet att förhandla pris med läkemedelsindustrin för dessa läkemedel är mycket liten på grund av detta och det är där prisproblemet ligger, enligt Wallér.

– Det är helt obegripligt att det inte är tillåtet, säger Johan Wallér till Altinget.

TLV på Apoteksföreningens linje

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämnade i mars 2015 ett förslag till regeringen om att ändra reglerna i den riktning som Svensk apoteksföreningen föreslår. Det var ett förslag som välkomnades av många remissinstanser, skriver regeringen i direktiven, men pekar också på att flera menade att "många av dagens problem skulle lösas om apotekens handelsmarginal reglerades".

Välkommet med marknadskoll

Johan Wallér är mer positiv till andra delar i uppdraget där utredaren ska se över delar av marknaden. Det gäller marknaden för dosdispenserade läkemedel respektive marknaden för extemporeläkemedel.

– Det händer saker hela tiden, det kommer ny lagstiftning och marknaden utvecklas. Det är bra att man vid behov ser över hur marknaden fungerar, säger han.

Om det slutbetänkande som Åsa Kullgren ska presentera i slutet av februari säger Johan Wallér att det är ett omfattande uppdrag utredaren har haft och att han särskilt hoppas på förslag i vissa delar.

– Frågan om tillgänglighet till läkemedel är viktig, vi hoppas på skarpa förslag som ger apoteken bättre förutsättningar för en ökad tillgänglighet som kommer patienterna till godo.

– Frågan om tillgänglighet på läkemedel är viktig, vi hoppas på skarpa förslag som ger bättre tillgänglighet.

Det är oklart när regeringen avser att tillsätta en ny utredare.

Slutbetänkandet ska lämnas över till regeringen senast den 31 december nästa år, 2017.

 

Forrige artikel Dansk strukturreform bet inte på vårdens Bermudatriangel Dansk strukturreform bet inte på vårdens Bermudatriangel Næste artikel Alliansen efterlyste Åsa Regnér i vårddebatten
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

SJÄLVMORD. Riksrevisionen ska granska statens suicidpreventiva arbete. Trots en nollvision sedan 2008 är antalet självmord per år oförändrat.

– Beslutet har bara varit en hyllvärmare, säger Pirjo Stråte, vice förbundsordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)