Anders Printz: "Personer som använder droger har mötts med stigma"

INTERVJU. Tidigare psykiatrisamordnare Anders Printz gick ut 2016 och krävde ett omtag på psykiatrin. En del av de brister han såg då har han nu fått i uppdrag att åtgärda, i nya utredningen som rör gruppen samsjukliga. 

Tidigare i veckan utsågs Vårdförbundets kanslichef och regeringens tidigare psykiatrisamordnare Anders Printz till särskild utredare med uppdrag att se över vårdsituationen för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos.

Uppgiften består bland annat i att lämna förslag på hur ansvaret för denna sårbara grupp ska kunna koncentreras hos en huvudman. Även om Anders Printz har god koll på sitt utredningsfält vill han inte säga om han redan i dag har en bild av var detta ansvar lämpligen bör placeras.

– Nej det väljer jag att inte uttrycka så här tidigt, innan jag har haft dialog med de många som har kunskaper och erfarenheter inom området, skriver han till Altinget i ett mejl.

Login