Allmänna arvsfonden kan få ny målgrupp

BIDRAG. Regeringen föreslår en utökning för målgruppen för stöd från Allmänna arvsfonden. Förslaget innebär att förutom barn, ungdomar och personer med funktionshinder ska även äldre personer över 65 år inkluderas i målgruppen.

Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan ansöka om pengar från Allmänna arvsfonden för projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionshinder. 

Förra året delade myndigheten Arvsfondsdelegationen ut 749 miljoner kronor i projektbidrag.

Nu föreslår regeringen en ändring som kan träda i kraft den 1 januari 2021. Förslaget innebär att målgruppen utökas med projekt riktade till äldre personer över 65 år.

Login