Alliansen: Utred ungdomsvården

BROTT. Regeringen ska göra en översyn av den slutna ungdomsvården, anser de borgerliga. De fyra partierna menar att det i dag finns brister i hur unga brottslingar tas om hand efter straffet och det ökar risken för återfall i brott.

– Det är otroligt viktig att säkerställa att ungdomar som döms för allvarliga brott får en ordentlig uppföljning av behandlingen. Vi måste titta på den slutna ungdomsvården och uppföljningen av dem som verkställer sitt straff där, säger Beatrice Ask (M), ordförande i justitieutskottet.

Den som döms till sluten ungdomsvård är under 18 år och har begått allvarliga brott, men kan på grund av sin ålder inte dömas till fängelse. Tanken är att de ska få en eftervård efter att straffet är avtjänat. Men enligt alliansen är det i dag en stor del av de unga som inte får en ordentlig uppföljning.

En stor förändring av den slutna ungdomsvården genomfördes 2011 bland annat vad gällde utslussningen, planer för hur straffet ska verkställas samt samarbete mellan Statens institutionsstyrelse och socialtjänsten.

Login