720 miljoner till kvinnors hälsa

VÅRD. Regeringen har beslutat om en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om en satsning för en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Större delen av pengarna, 375 miljoner kronor för 2016 och 200 miljoner kronor för 2015, går till landstingen i form av stimulansbidrag för att stärka förlossningsvården. Pengarna ska i första hand satsas på kompetensförsörjning och att stärka bemanningen.

Under 2016 betalas också 125 miljoner ut till landstingen som ska satsas på att förbättra primärvårdens insatser för kvinnors hälsa. Extra vikt ska läggas vid att hitta metoder för att nå patientgrupper i socioekonomiskt utsatta områden.

Mindre belopp ska också fördelas. Fem miljoner kronor går till stöd till screening av livmoderhalscancer, och 10 miljoner kronor går till att stödja utvecklingen av centrum för bäckenbottenrehabilitering. SKL får också 5 miljoner kronor för att samordna alla insatser. 

Login