IVO larmar – kommuner klarar inte uppdrag

OMSORG. Inspektionen för vård och omsorg varnar regeringen för att kommuner inte klarar av att ta hand om det stora antalet ensamkommande asylsökande barn. Barn riskerar att fara illa och utsättas för allvarliga missförhållanden.

”Vår bedömning är att förutsättningarna för många kommuner att klara av uppdraget nu är uttömda” skriver IVO.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har skickat en skrivelse till regeringen om konsekvenserna av den stora ökningen av antalet ensamkommande asylsökande barn. Under perioden september-november 2015 har 22 900 barn sökt asyl i Sverige. Att jämföra med siffran för januari-november som ligger strax under 32 200 och siffran för hela 2014 då 7 000 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige.

I skrivelsen tar myndigheten upp den nya typen av lex Sarah-anmälningar som nu kommer in till myndigheten. Vanliga lex Sarah-anmälningar handlar om allvarliga missförhållanden eller risk för det kopplat till en individ eller situation. De anmälningar som har kommit in under hösten och som avses i skrivelsen handlar nu om generella och strukturella omständigheter som kan leda till allvarliga missförhållanden.

Login