1,5 miljarder ska få ner sjuktalen

REHABILITERING. En och en halv miljard kronor för att stimulera bättre rehabilitering och sjukskrivning i hälso- och sjukvården. Det är resultatet av en ny överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Regeringen avvecklar den mindre lyckade rehabiliteringsgarantin som infördes av Alliansregeringen år 2008 och ersätter den med en ny överenskommelse som ska ha ett större fokus på hälso- och sjukvårdens roll för återgång i arbete.

Överenskommelsen bygger på sju villkor:

Login