112-utredare behöver mer tid

UTREDNING. Minst ett halvår i förlängd tid behöver den så kallade 112-utredningen få från regeringen. Att utredningen för en samordnad alarmeringstjänst blir klar redan i maj är inte aktuellt, enligt den nya utredaren Erna Zelmin-Ekenhem. 

Utredningen tillsattes i november 2015 men tappade fart när det tog fyra månader att utse en utredare och sekreterare för utredningen. I slutet av oktober utsågs Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem till nytt överhuvud för utredningen efter att den dåvarande utredaren Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län, lämnade sin uppdrag efter att P4 avslöjat att Carlsson köpt betalsamtal till sextjänster för skattepengar.

Utredningen har begärt längre tid än den ursprungliga tidsplanen som angav att ett slutbetänkande skulle vara klart i mars, men inget beslut har fattats ännu av regeringen i frågan. 

Nu bekräftar Zelmin-Ekenhem att utredningen kommer att behöva en tidsfrist på minst sex månader.

Login