37 fler kommuner och regioner med i Glokala Sverige

Nu arbetar över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner tillsammans för att nå FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar