Enhetschefen: ”Vi har aldrig tidigare beviljat så många utbildningsplatser"

På tisdag (19/1) presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2021. Jenny Twana, chef för enheten för analys och ansökan på Myndigheten för yrkeshögskolan, berättar om den senaste ansökningsomgången.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar