Utredare: Snabbare utveckling med slopat prestationskrav

LÄROSÄTEN. Genom att ta bort prestationskravet för lärosätena och införa en ny modell för anslag kan lärosäten få mer frihet och utvecklas snabbare.

Modellen för resursfördelning till Sveriges lärosäten är från 1993. Nu föreslås den reformeras igen. Pam Fredman, tidigare rektor för Göteborgs universitet, har varit särskild utredare i styr- och resursutredningen (STRUT). Nu har slutbetänkandet presenterats. Enligt Fredman, föreslår de ett ramverk för resursfördelningen som ska kunna klara förändringar. 

– Jag hoppas vi kan få till ett system som håller i minst 25 år. 

Den så kallade prestationsdelen föreslås tas bort i resurstilldelningen till högre utbildning.

Login