UHR om högskoleprovet: Det blir två prov till våren

ANTAGNING. Att genomföra högskoleprovet under pandemin kräver tusentals fler lokaler och kostar 156 miljoner mer, enligt UHR. Därför ställs höstens prov in och till våren ska det bli två prov istället.

Vårens högskoleprov ställdes in. Nu har Universitets- och högskolerådet (UHR), som anordnar provet tillsammans med lärosätena, gett besked om hösten. Det blir inget högskoleprov i höst.

Fortsatt smittspridning och en orolig arbetsmarknad har lett till att fler vill utbilda sig. Med redan ett prov inställt var UHR:s prognos att uppåt 100 000 personer skulle anmäla sig till höstens prov. Hösten 2019 var det drygt 50 000 anmälda.

Smittskydd Stockholm har uppgett att det finns en stor risk att anmälda kommer till provet även om de skulle ha sjukdomssymptom, eftersom provet upplevs ha avgörande betydelse för deras möjlighet att få en utbildningsplats.

Login