Debatt

Svantorp (S): SD har en oseriös hållning till utbildningspolitik

Svensk skola lider av uppenbara systemfel som gynnar vinstdrivande friskolor. I stället för att ta del av fakta och kritiken mot skolmarknaden ägnar sig Sverigedemokraterna åt att smutskasta Socialdemokraterna, skriver Gunilla Svantorp (S) i en replik.

”Socialdemokratin kommer aldrig att sluta kämpa för att skolan åter ska bli en jämlik och gemensam bildningsinstitution.” 
”Socialdemokratin kommer aldrig att sluta kämpa för att skolan åter ska bli en jämlik och gemensam bildningsinstitution.” Foto: Taylor Wilcox/Unsplash
Gunilla Svantorp
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är uppenbart att Sverigedemokraterna har en oseriös hållning till utbildningspolitik. I stället för att begrunda den omfattande kritiken mot skolmarknaden och förslagen som nu ligger på bordet för att lösa systemfelen, ägnar sig Sverigedemokraterna åt att försöka smutskasta Socialdemokraterna.

Läs också

Min uppmaning till Sverigedemokraterna är enkel: läs utredningen om en likvärdig skola, ta del av fakta och välj sedan om ni vill fortsätta fokusera på att försvara friskolekoncernernas privilegier framför våra barns rätt till en likvärdig utbildning.

Kovände över en natt

Efter intensiv uppvaktning från diverse lobbyorganisationer bytte man plötsligt åsikt. Varför?

Gunilla Svantorp (S)
Ordförande utbildningsutskottet

Inför valet 2014 var signalen från Sverigedemokraterna tydlig att man ville begränsa vinsterna i välfärden, men efter intensiv uppvaktning från diverse lobbyorganisationer bytte man plötsligt åsikt. Varför? Sverigedemokraterna borde berätta om hur det gick till när man över en natt plötsligt kovände och la ner kritiken mot vinstuttagen i välfärden och i stället började skydda friskolekoncernernas intressen.

”Orättvist slöseri med resurser”

Sanningen är att svensk skola lider av flertalet systemfel. Dessa systemfel gynnar vinstdrivande friskolor. Friskolor får i dag samma ersättning som kommunala skolor – trots att kommunala skolor har ett större ansvar. Kommuner har, till skillnad från friskolor, genom skolpliktsansvaret en lagstadgad skyldighet att erbjuda alla barn i kommunen en plats. Om vi ska öka likvärdigheten i skolan har vi inte råd med att år efter år överkompensera friskolor på det här sättet. Det är ett orättvist slöseri med resurser, särskilt när överskottet går till vinst. En likvärdig skola förutsätter en rättvis skolpeng.

”Valfriheten hämmas”

Ett annat problem med skolsystemet är att valfriheten hämmas. Vi Socialdemokrater värnar skolvalet och vill öka valfriheten. Men med dagens system får inte alla barn välja sin skola. Många friskolor använder sig nämligen av egna orättvisa kösystem där barn födda tidigt på året med systeminsatta föräldrar premieras. För att alla barn ska kunna välja skola måste urvalsgrunderna bli mer tydliga, mer enhetliga och mer rättvisa. Kötid stänger otvivelaktigt ute elever och begränsar valfriheten.

Utredningen ”En mer likvärdig skola” presenterade våren 2020 en rad förslag som kan komma tillrätta med några av avarterna på skolmarknaden. Dessa handlar bland annat om att ersätta skolor för de ansvar de tar och att införa ett gemensamt skolval med tydliga, enhetliga och rättvisa urvalsgrunder. När remissvaren kom in var det uppenbart att forskning, lärarorganisationen och elevorganisationen stod bakom utredningen. De enda som var uppenbart kritiska var de vinstdrivande friskolekoncernerna och friskolelobbyn.

Det är djupt beklagligt att Sverigedemokraterna nu väljer att premiera dessa organisationers intressen före våra barns framtid.

S slutar aldrig kämpa

Socialdemokratin kommer aldrig att sluta kämpa för att skolan åter ska bli en jämlik och gemensam bildningsinstitution. Min förhoppning är att vi tillsammans med andra partier kan få stöd för att rätta till dessa uppenbara systemfel. Det är glädjande att flera liberaler nu ställer sig bakom Likvärdighetutredningens förslag. Tillsammans kan vi göra Sveriges skola till den mest jämlika och bästa i världen.

Gunilla Svantorp (S).
Gunilla Svantorp (S). Foto: Emma Sjöblom/Socialdemokraterna

Läs tidigare inlägg i debatten

”Allt är tydligen friskolornas fel”

Socialdemokraterna är fast i sin egendomliga plakatpolitik om friskolor. Det är viktigare att prata om nödvändiga reformer än att diskutera hur många promille några enskilda friskolor tar ut i vinst, skriver Patrick Reslow (SD).

Nämnda personer

Gunilla Svantorp

Riksdagsledamot (S), trafikpolitisk talesperson
Fil. mag i pedagogik, svenska och statsvetenskap (Karlstads uni., 2011), folkhögskolelärare (Linköpings uni., 2009)

Patrick Reslow

Riksdagsledamot (SD)
Jur.kand, pol.mag (Lunds uni. 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00