Debatt

MP: Skolpolitiken måste ta tillvara på forskningen och professionen

DEBATT. Skolans största utmaningar är skolsegregationen, ojämlikheten och brist på lärare. För att få en långsiktigt stabil utbildningspolitik måste partierna lägga den ideologiska prestigen åt sidan och lyssna på experterna, skriver Annika Hirvonen (MP).

"Vi behöver rikta mer resurser till skolor som har elever med tuffare förutsättningar och vi måste se till att friskolor inte överkompenseras för uppdrag som i dag bara ligger på kommunala skolor."
"Vi behöver rikta mer resurser till skolor som har elever med tuffare förutsättningar och vi måste se till att friskolor inte överkompenseras för uppdrag som i dag bara ligger på kommunala skolor."Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Annika Hirvonen (MP)
Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson


Miljöpartiet kan aldrig acceptera ett samhälle där barn får olika livschanser beroende på vilken skola de går i. Alla elever ska få en ärlig chans, ha rätt att växa och utmanas, lyckas och utveckla sina talanger i skolan. Varje elev ska få den tid de behöver med sina lärare. Alla elever och vårdnadshavare måste kunna känna tillit till sin närmaste skola – alla skolor ska vara bra skolor.

För att nå dit, komma till rätta med de problem vi ser och få en långsiktigt stabil utbildningspolitik måste partierna lägga den ideologiska prestigen åt sidan och lyssna på experterna. Tack vare den kunskap som finns inom professionen och forskningen vet vi mycket om vad som är viktigt för att skolan ska vara bra. Politiken behöver ta tillvara på denna kunskap. Skolans utveckling får inte hindras av politiska låsningar.

Vinstintresset stort problem

Miljöpartiet tillsatte en skolkommission just för att vi ville bort från ett system där politiskt motiverade skolreformer pressades igenom hastigt utan hänsyn till skolans verklighet. I Skolkommissionen fick forskare och profession mandat att föreslå reformer för att lösa skolans strukturella utmaningar och lägga fram en plan för ett starkt och likvärdigt skolsystem. Nu ser vi också kommissionens förslag bli verklighet steg för steg.

Det motstånd som finns hos flera partier mot reformer som hotar friskolornas vinstintresse är ett stort problem för svensk skolpolitik.

Annika Hirvonen (MP)
Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

Det motstånd som finns hos flera partier mot reformer som hotar friskolornas vinstintresse är ett stort problem för svensk skolpolitik. Varje barns rätt till en bra skolgång måste stå i centrum och då kommer vi att behöva göra förändringar som inte ligger i linje med vinstintresset, som justeringar i finansiering, åtgärder mot skolsegregation och införandet av offentlighetsprincipen.

Miljöpartiet var med och drev igenom friskolereformen och är fortfarande positiva till att andra aktörer än det offentliga ska kunna driva skolor – men vinstintresset är ett stort problem.

"Sverige ska bli bäst"

Annika Hirvonen (MP).
Annika Hirvonen (MP). Foto: Miljöpartiet

Historiskt har Sveriges utbildningssystem varit relativt framgångsrikt när det gäller att utjämna sociala klyftor. Så är det dock inte längre – tvärtom. Kritik mot den svenska skolans utveckling mot mer ojämlikhet har återkommit i ett flertal OECD-rapporter och är det mest alarmerande resultatet i den senaste PISA-undersökningen.

Skolan är fundamental för att jämna ut barns olika livsförutsättningar genom att ge varje barn möjlighet att välja sin egen väg i livet, oavsett föräldrar. Detta är viktigt inte bara för den enskilda eleven, utan också för vårt samhälle. Vi vet att ett jämlikt samhälle är ett bättre samhälle: människor mår bättre, brottsligheten är lägre och den sociala sammanhållningen starkare. Jämlikhet är också viktigt för Sveriges ekonomiska utveckling. OECD menar att ojämlikheten i skolan är det största hindret för Sveriges ekonomiska utveckling.

Så kan vi inte ha det. Sverige ska bli bäst i klassen igen.

Rätt stöd i rätt tid

Arbetet för en jämlik skola måste vara högsta prioritet. Vi behöver rikta mer resurser till skolor som har elever med tuffare förutsättningar och vi måste se till att friskolor inte överkompenseras för uppdrag som i dag bara ligger på kommunala skolor. Skolvalet måste bli fritt och rättvist för alla genom att antagningen för alla skolor hanteras samlat.

Dagens system, som innebär att barn kan tvingas stå i kö från BB för att få plats på en särskilt populär skola är inte rimligt.

En viktig insats för att öka jämlikheten är att erbjuda tidiga insatser till alla elever som behöver det. Därför har Miljöpartiet drivit på för den läsa-skriva-räkna-garanti som trädde i kraft förra året, och som ska leda till att fler elever får rätt stöd, i rätt tid.

Lärare är nyckeln

Nyckeln till en jämlik skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Politiken måste skapa förutsättningar för att fler ska vilja bli och förbli lärare. Vi tror att bättre karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling och bättre arbetsmiljö kan locka fler. Möjligheterna att arbeta och studera till lärare samtidigt måste fortsätta att utvecklas.

"Det förtjänar våra barn"

Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen att lära och utvecklas genom livet. I skolan ska varje barn lära sig att läsa, skriva och räkna, skapa och delta i samhällsdiskussionen, samarbeta och umgås med andra och påverka sin egen livssituation. Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa till den hen vill vara.

Jag och Miljöpartiet är beredda att lyfta på alla stenar utan ideologiska bindningar. Det förtjänar våra barn, det vinner Sverige som samhälle på.

Nämnda personer

Annika Hirvonen

Förste vice gruppledare (MP), migrationspolitisk talesperson
Juridik (Stockholms uni., 2011-)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024