Debatt

M: Socialdemokraterna vill inte diskutera skolans problem

DEBATT. I Socialdemokraternas tankar om likvärdighet finns förslag om kvoter, lottning och bussning av barn. I Moderaternas tankar finns i stället förslag om att höja kvalitén i alla skolor och se till så att alla barn lyckas i skolan, skriver Kristina Axén Olin (M).

"Enligt OECD är Sverige det land i världen som misslyckas mest med att få barn, vars föräldrar inte har utbildning, att själva lyckas i skolan."
"Enligt OECD är Sverige det land i världen som misslyckas mest med att få barn, vars föräldrar inte har utbildning, att själva lyckas i skolan."Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kristina Axén Olin (M)
Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson


Hur många år till ska vi lämna mer än var sjätte elev i årskurs 9 till en mörk framtid? Om vi ska förbättra svensk skola så måste vi våga se och diskutera vad som är problemen i dag, i stället för att som flera partier enbart fokusera på friskolornas vara eller icke vara.

"En katastrof"

Svensk skola går inte åt rätt håll, som en del personer försöker påstå. När Skolverkets senaste sammanställning av betygsstatistiken för vårterminens betyg i årskurs 6 publicerades blev det mer än tydligt. Det har aldrig någonsin varit så många elever som lämnar årskurs 6 med icke godkänt i något eller några ämnen. Mer än var fjärde elev, 31 385 barn, fick inte godkänt. Tyvärr visar erfarenhet att ett ”icke godkänt” ofta följer eleven resten av grundskolan vilket innebär en katastrof för framtiden.

Adderar vi dessutom att mer än var fjärde elev lämnade årskurs 9 med icke godkänt i något ämne och att var sjätte elev inte fick gymnasiebehörighet, är det svårt att påstå att utvecklingen går åt rätt håll.

S vill inte diskutera

Ytterst måste vi vara beredda att stänga skolor, eller låta en annan huvudman ta över, om skolan inte lyckas vända utvecklingen.

Kristina Axén Olin (M)
Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

För elever som inte klarar grundskolan och sedan inte heller slutför gymnasiet är framtiden mörk. På dagens arbetsmarknad är gymnasieexamen ett minimikrav. Tonåringar utan utbildning och jobb blir en lätt en måltavla för kriminella gäng. Därför måste vi göra allt som står i vår makt för att se till så att alla barn och ungdomar slutför grundskolan och gymnasiet.

Vi ser också att barn till högutbildade klarar sig bättre i skolan, än andra barn. Enligt OECD är Sverige det land i världen som misslyckas mest med att få barn, vars föräldrar inte har utbildning, att själva lyckas i skolan. Hos oss ärver elever föräldrarnas utbildningsnivå. Flickor presterar också bättre och pojkar halkar efter. Bristande integration och bostadssegregation slår igenom med full kraft även i skolan.

Kristina Axén Olin (M).
Kristina Axén Olin (M). Foto: Fredrik Wennerlund

Inga av dessa problem vill Socialdemokraterna diskutera. Vi Moderater har flera gånger erbjudit oss att brett försöka hitta lösningar för att förbättra skolan. Detta har S avvisat.

Beredd att stänga skolor

Det går att vända utvecklingen i skolan om vi gör rätt saker. Men då måste fokus ligga på reformer som kan skapa hög kvalitet i skolan för alla, oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola. Det handlar om tydligt ledarskap och duktiga lärare. Vi måste se till så att det blir lugn, ordning och reda samt studiero i våra klassrum. Betoning på kunskap och kvalitet i undervisningen. Tidiga och tydliga satsningar på det svenska språket för barn som saknar tillräckliga språkkunskaper för att klara skolarbetet.

Vi behöver också jämförbara kvalitetsmätningar mellan skolor och klasser, både för kommunala skolor och friskolor med åtgärdsplaner för skolor med många elever som inte når målen. Ytterst måste vi vara beredda att stänga skolor, eller låta en annan huvudman ta över, om skolan inte lyckas vända utvecklingen.

Skolvalet är en möjlighet

I Sverige är vi unika med att ha en skattefinansierad skolpeng som följer eleven. I andra länder finns privata skolor som familjer betalar mycket för att få gå i. Men vi vill att alla barn, oavsett ekonomiska möjligheter, ska välja den skola som passar bäst, utan att betala extra. Det vill vi Moderater värna om. Skolvalet är en möjlighet för familjer att bryta bostadssegregationen. Vi vill att alla familjer ska välja skola aktivt, vi är öppna för att förbättra skolvalssystemet genom att exempelvis begränsa tiden man kan stå i kö och vi vill ha riktigt tuffa krav på alla som driver skola.

Vad debatten borde handla om

I Socialdemokraternas tankar om likvärdighet finns förslag om kvoter, lottning och bussning av barn. Ett gigantiskt skolexperiment som saknar folkligt stöd. I Moderaternas tankar finns i stället förslag om att höja kvalitén i alla skolor och se till så att alla barn lyckas i skolan.

Det är detta som skoldebatten borde handla om.

Nämnda personer

Kristina Axén Olin

Riksdagsledamot (M), andre vice ordförande kulturutskottet, kulturpolitisk talesperson

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00