Stopp för Alliansens budgetseger om studielån

STUDIESKULD. I budgeten är Alliansens politik om slopad avskrivning av studieskulder vid 67 års ålder inräknad. Men än finns ingen lagändring som gör att detta kan genomföras. Och det är osäkert om det blir någon, meddelar Roger Mörtvik, statssekreterare på utbildningsdepartementet.

– Det är dålig politik som missgynnar äldre, säger Roger Mörtvik (S) till Altinget.

– Vill man som Alliansen säger underlätta för vuxna att studera mitt i livet, för att kunna byta karriär, så är studiemedel av central betydelse, säger han.

Det som har hänt är komplicerat. Alliansens budget gäller. I den räknar man att staten sparar cirka 50 miljoner kronor under 2015 på att pensionärer betalar på sina studieskulder.

Login