SD: Vi måste säkra tryggheten för barn om skolorna stängs

DEBATT. Regeringens nya förordning om föräldrapenning är ett steg i rätt riktning, men det faller på mållinjen. Den minskade ersättningen riskerar att drabba familjer med redan ansträngd ekonomi hårt, skriver Julia Kronlid (SD) och Linda Lindberg (SD). 

Julia Kronlid (SD)
Riksdagsledamot och socialförsäkringspolitisk talesperson
Linda Lindberg (SD)
Riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet


I den förordning som regeringen nu antagit ger man föräldrar rätt att ansöka om vård av barn (vab) vid en eventuell skolstängning. Det är ett steg i rätt riktning, men förslaget faller på mållinjen både vad gäller ersättning- och åldersnivå.

Syskon kan drabbas

Att minska ersättningen till 90 procent av den nuvarande tillfälliga föräldrapenningen är direkt dåligt. Regeringen gör nu samma vurpa som man gjort i frågan om karensavdraget. Man drar obehindrat ner på ersättningsgraden och låter barnfamiljerna ta den ekonomiska konsekvensen.

För familjen med en redan ansträngd ekonomi skulle sänkningen kunna innebära att, förutom att man drabbas ekonomiskt, man även tvingas låta yngre barn vara hemma själv. Eller så tvingas äldre syskon ta ett stort föräldraansvar, så att deras skolstudier i stället begränsas och eftersätts när föräldrar arbetar.

Flera kritiska

Flera remissinstanser ställer sig också frågande till sänkningen och hanteringen, däribland LO och Saco. Det är vår bestämda uppfattning att ersättningsgraden ska vara kvar på nuvarande nivå, som minst. I tider av kris är det viktigt att stöd upprätthålls och vi kan inget annat än beklaga att regeringen inte tycker detsamma.

Årskurs i stället för ålder

I förordningen går också att läsa att föräldrar till elever upp till 12 år har rätt att ta ut ersättning om skolan stängs. För att få en rättvis och konsekvent linje för våra skolelever så är det Sverigedemokraternas mening att man i stället för ålder bör reglera det utifrån årskurs. Den tillfälliga föräldrapenningen vid skolstängning borde gälla till och med årskurs sex.

Ensam hemma

Vi behöver se till att familjer kan vara hemma med de yngre barnen, men även vara ett stöd till de lite äldre barnen. Regeringen anser att alla barn som fyllt 12 år, det vill säga elever från årskurs fem, ska klara av att vara själva hemma.

Föräldrar till barn födda tidigt på året ges med andra ord inte rätt till vab, medan föräldrar till barn födda sent på året får det. Enstaka dagar är säkert oproblematiskt för de flesta barn att vara hemma i denna ålder, men under en längre tid när det eventuellt också förväntas att man ska sköta skolarbetet kan det för en del barn innebära svårigheter att hantera hela veckor ensamma hemma.

Trygghetsfråga

Vi har väckt ett utskottsinitiativ i förhoppning om att ge detta uppdrag till regeringen och hoppas att fler partier vill stödja vår linje. Detta är minst sagt en rättvisefråga, men även en trygghetsfråga.

Forrige artikel LR: Så kan vi uppnå det som Åstrands utredning föreslår LR: Så kan vi uppnå det som Åstrands utredning föreslår Næste artikel Luf: Utredningens förslag kan få förödande konsekvenser Luf: Utredningens förslag kan få förödande konsekvenser