S: Stoppa vinstjakten i skolan och rösta rätt i dag

DEBATT. Skolan är en nationell angelägenhet som inte ska vara vinstdrivande, därför bör Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna rösta ja till regeringens förslag idag, skriver Matilda Ernkrans (S).

Av: Matilda Ernkrans (S)
Ordförande i riksdagens utbildningsutskott
 
Sverige har ett extremt marknadsorienterat skolsystem. Efter att Chile 2016 avskaffade möjligheten för vinstsyftande skolor att få offentliga medel samtidigt som man delar ut vinst till ägarna är Sverige helt ensamma i världen om att tillåta ett sådant system. I exempelvis Danmark, Norge, Holland och England, länder som alla har valfrihet och friskolor, är vinster förbjudna eller hårt reglerade.

Konkurrens framför bildning

Sveriges extremt fragmentiserade och marknadsorienterade skolsystem gynnar oss inte. Vi ser hur det producerar glädjebetyg, segregation, skolkonkurser och ett förytligande av kunskapsuppdraget. Stora vinstuttag leder till lägre lärarlöner och sämre personaltäthet, men är samtidigt bara symptomen av en större marknadssjuka. Vinstjakten är en del av en marknadsskola som innebär att de drivkrafter som några skolor nu styrs av prioriterar vinst framför kunskap och konkurrens framför bildning. Det bidrar till en kluven skola.

Blinda för nackdelarna

I dag, den 7 juni, ska riksdagens 349 ledamöter trycka på voteringsknapparna och avgöra om vinstjakten i skola och omsorg ska stoppas eller inte. Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna är dock blinda för nackdelarna med obegränsade vinstuttag och marknadsstyrning och kommer att rösta för fortsatta vinstuttag. Deras egna förslag för att komma till rätta med problemen lyser helt med sin frånvaro. I stället skjuter man ner jämlikhetsförslag och skärpta kvalitetskrav. Till exempel röstades nyligen Skolkommissionens förslag om att skolan ska vara en mötesplats ner och Sverigedemokraterna och Centerpartiet säger nej till regeringens föreslagna ägarprövning.

Opålitliga

Vi har alltså en majoritet av Sveriges riksdag som säger ja till fortsatta vinster men nej till att skolan ska vara en plats där elever med olika bakgrund möts. Vi har ett totalt opålitligt parti i Sverigedemokraterna som gick till val på att förbjuda vinster, men nu säger att skolan är som ”vilket företag som helst”.

Men skolan är ingen korvkiosk. I ett starkare samhälle är skolan en nationell angelägenhet och en bildningsinstitution där lärare och skolpersonal behandlas med respekt. Där är skolan en mötesplats som skapar sammanhållning och tillit. Dit vill Socialdemokraterna. Vi vill skapa ett tryggt Sverige med ordning och reda i välfärden. För att bygga det starka samhället måste vi säkerställa att skattemedel avsatta för skolan används till att förbättra skolresultaten och lärarnas löner – inte till obegränsade vinster.

Tydlig linje

I september går Sverige till val. Socialdemokraternas linje är tydlig: vinstjakten ska stoppas samtidigt som vi värnar valfriheten och mångfalden i välfärden. Seriösa välfärdsverksamheter som återinvesterar i verksamheten ska kunna vara kvar – oseriösa aktörer har ingenting i välfärden att göra. Jag hoppas att fler vill ansluta sig till den linjen.

Beslutskedja: Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster (Välfärdsutredningen)

8/11
2016
9/5
2017
11/9
2017
11/1
2018
19/1
2018
19/1
2018
19/1
2018
19/1
2018
22/1
2018
20/3
2018
20/3
2018
29/5
2018
31/5
2018
7/6
2018
7/6
2018
7/6
2018

Forrige artikel MP: Landstinget kan vända trenden för studenterna MP: Landstinget kan vända trenden för studenterna Næste artikel L: Ge högstadieelever utbildning i psykisk hälsa L: Ge högstadieelever utbildning i psykisk hälsa