Rungande ja till minskade studielån på landsbygden

REMISS. En klar majoritet av kommunerna har svarat ja till förslaget om nedskrivning av studielån om man bosätter sig på landet. Trots att det bara är 60 kommuner som skulle omfattas av det.

Sedan 30 år tillbaka har det funnits ett system med nedskrivning av studieskulder för dem som bosätter sig i nordligaste delen av Norge. Den statliga utredningen Landsbygdskommittén föreslog 2017 en motsvarande svensk modell.

Kommunutredningen redovisades i våras. Där finns ett liknande förslag om att personer som flyttar till vissa kommuner i lands- och glesbygd ska få nedskrivning av studieskulder till CSN. Ett förslag är att tio procent av studielånet skrivs ned för varje år, dock högst 30 000 kronor per år.

Nu har remisserna på förslaget kommit in. 40 av 60 kommuner som svarat vill att förslaget om studieskulder bli verklighet. Det vill även stora remissinstanser som Skolverket, SKR och Saco.

Login