Regeringen: Skapande skola måste nå fler barn

STATSBIDRAG. Kulturrådet ska utreda hur fler kan ta del av statsbidraget Skapande skola. Trots att få friskolor och små skolor söker bidraget, tycker generaldirektör Staffan Forssell att satsningen är lyckad.

Statens kulturråd fördelar statsbidraget Skapande skola sedan 2008. Bidraget är ett komplement till skolornas egen budget i syfte att stärka samverkan mellan den professionella kulturen och skolan.

Utveckla bidraget

Kulturrådet har nu fått i uppdrag av regeringen att se över hur statsbidraget Skapande skola kan användas för att nå fler barn och unga än det gör idag. Kulturrådet ska också utreda varför mindre kommuner och friskolor söker bidraget i så låg utsträckning.

Läs också: Debatt - Kulturskolan är viktig för ungas kreativitet

Att Skapande skola behövs trots att skolorna har egen kulturbudget handlar om politik, menar Staffan Forsell, generaldirektör på Kulturrådet.

– Regeringen tycker att kultur är viktig. Man kan konstatera att bidraget har funnits ganska länge, både under en borgerlig och rödgrön regering. Politiken har tyckt att Skapande skola har varit ett bra tillägg till något som inte finns i skolvärlden. Det är ett sätt för elever att nå professionella kulturskapare vilket förhoppningsvis öppnar dörren till kulturlivet, säger Staffan Forsell till Altinget.

Bryta sociala mönster

Staffan Forssell menar att det finns utmaningar för Kulturrådet att nå barn och unga med Skapande skola.

– Det är en utmaning att nå de unga som inte har tagit del av kultur i sin familj och har det med sig. Svenska Kulturrådet, liksom våra motsvarigheter i andra länder, har alltid ett problem att bryta social historia. Då är skolan ett bra sätt att ge alla barn möjlighet att ta del av det man kan uppnå med kultur vare sig det är Kulturskolan eller Skapande skola, säger han.

Rättssäker byråkrati

Varför en lägre andel små kommuner söker bidraget kan han inte svara på i dagsläget utan vill invänta resultatet av utredningen.

– Men större kommuner har en administrativ fördel med att kunna ta hand om bidrag. Är det så att byråkratin är ett problem så kanske vi måste se över det. Men byråkrati handlar också om rättssäkerhet och att pengarna delas ut korrekt, säger Staffan Forssell.

Inget misslyckande

Han ser inte uppdraget från regeringen som ett tecken på att Kulturrådet misslyckats med sitt uppdrag att nå barn och unga med Skapande skola.

– Generellt sett vill man alltid följa upp vilka det är som söker och vilka det är som inte söker bidraget. I det stora hela är Skapande skola ett väldigt lyckat bidrag eftersom det är många som söker det. Men även om det fungerar bra kan det finnas svagheter som man kan utveckla, säger Staffan Forssell.

Läs också: Ge förutsättningar för kulturskola för alla unga

För läsåret 2018/2019 fördelade Kulturrådet cirka 188 miljoner kronor för insatser inom Skapande skola i förskolan och grundskolan och satsningen uppskattas nå närmare 843 000 elever. Kulturrådet ska redovisa översynen senast den 30 november i år. 

Forrige artikel SSU-segrar på kongressen – yrkeskörkort och reformerat skolval SSU-segrar på kongressen – yrkeskörkort och reformerat skolval Næste artikel Ex-statssekreterare blir biträdande kommunchef Ex-statssekreterare blir biträdande kommunchef
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.