Regeringen på väg att införa läsa-, skriva-, räknagaranti

VALLÖFTE. Ett av de tidigare löftena från statsministern är på väg att infrias. Regeringen går nu vidare med förslaget om en läsa-, skriva-, räknagaranti.

– En läsa-skriva-räknagaranti tas fram så att insatser kan sättas in snabbt, sade statsminister Stefan Löfven när han läste upp regeringsförklaringen 2014. Nu, tre år senare, har förslaget kommit så långt att juristerna i Lagrådet ska ta ställning till det innan det går vidare till riksdagen.

Tanken är att elever ska få rätt stöd i rätt tid genom att elever garanteras att behov av stöd upptäcks tidigt och att de får den hjälp som de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Enligt regeringens förslag är garantin uppfylld när skolorna har genomfört kartläggning, analys och vidtagit de stödåtgärder som behövs samt följt upp åtgärderna och överfört resultatet av uppföljningen till ansvarig lärare i kommande årskurs.

– Inget barn ska falla mellan stolarna. Lärare ska ha mandat att sätta in extra stöd när man ser att en elev behöver det. I de bästa skolsystemen i världen ger man mest stöd tidigt, så eleverna i tid får med sig verktygen att hänga med i skolans alla ämnen och små hinder inte tillåts växa till stora problem. Dit ska vi i Sverige också, kommenterar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

Login