Regeringen försvarar dalabeslut

STYRNING. Regeringens beslut väger tyngre än myndigheters åsikt om var deras verksamhet ska placeras, konstaterar högskoleministern som återigen försvarar att Högskolan Dalarna måste ha kvar campus Borlänge.

Högskolan Dalarnas planer på att omlokalisera sina campus till Falun grusades av regeringen i oktober. Beslutet har beklagats av rektor och studentkår som menar att regeringen detaljstyr högskolans verksamhet. Anledningar till att samla skolans verksamhet i Falun som kåren lyft är bland annat att högskolans varumärke på så sätt skulle kunna stärkas, att många studenter är missnöjda med både boendesituationen i Borlänge och studentlivet där.

Regeringen vill att skolan även i fortsättningen ska finnas både i Borlänge och Falun och Helene Hellmark Knutsson (S) har fått försvara beslutet i flera svar på skriftliga frågor från riksdagsledamoten Betty Malmberg (M) som bland annat ställt frågan om beslutet ska ses som prejudicerande.

Hellmark Knutsson påpekar att både riksdag och regering vid flera tidigare tillfällen beslutat om universitet och högskolors lokalisering eftersom staten har ett samlat ansvar för de effekter som enskilda myndigheters beslut får. 

Login