Propp om betyg från fyran klar

BETYG. Under torsdagen beslutade regeringen om propositionen för försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra i 100 skolor runt om i landet. Propositionen bygger på en överenskommelse med allianspartierna men har trots det väckt kritik från Moderaterna.

Ett ytterligare steg mot betyg i årskurs fyra har tagits. Under torsdagen blev propositionen som ska göra det möjligt för 100 skolor att införa betyg från årskurs fyra på frivillig väg, klar. Skolverket kommer att få i uppdrag att utforma, genomföra och utvärdera testverksamheten som kan starta hösten 2017. 

– Den här överenskommelsen visar att det finns beredskap att komma överens för skolans bästa. I stället för den osäkerhet som ursprungligen rådde är regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna överens om att betygsåldern ligger fast, men att ett begränsat försök genomförs där det finns intresse i skolan för det. Lärare och rektorer som delar bedömningen att det är andra saker än betygsålder som avgör skolresultaten kan fokusera på de insatser vi nu gör för bättre tidigt stöd, som läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet, fler anställda och stärkt specialpedagogik. Skolor som vill komplettera detta med ett försök med tidigare betyg kan ansöka om det hos Skolverket, kommenterar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

Som Altinget har rapporterat om anser Moderaterna att utformningen som regeringen föreslår inte är det partierna kommit överens om i betygsuppgörelsen. Främst är det det faktum att de skolor som vill delta i verksamheten senare ska jämföras med skolor som själva varit drivande i att införa estetiska lärprocesser och daglig rörelse. 

Dokumentation

PROPOSITION - BESLUTSKEDJAN

Vad händer nu?

Regeringen har fattat beslut om en proposition och nu ska riksdagen rösta ta beslut i frågan. Testverksamheten är planerad att starta hösten 2017.

Prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
Pressmeddelande: Överenskommelse om målstyrning och utvärdering i grundskolan


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00