Otydligt vem som ska ersätta digitala lärverktyg

DIGITALISERING. Gränsen för vad vårdnadshavare är skyldiga att ekonomiskt ersätta i skolan blir allt otydligare när det blir fler digitala lärverktygen i skolan.

Ett beslut har kommit från Skolinspektionen angående Vittraskolorna AB i Sollentuna. Där en elev som inte skrev på ett avtal om en läsplatta, inte fick ta med sig den hem. Avtalet krävde att man betalade en självrisk om lärplattan gick sönder, vilket inte är förenligt med skollagen om att utbildningen ska vara kostnadsfri. Om eleven slarvar bort eller är oaktsam med läsplattan så får föräldrarna stå för hela kostnaden för att ersätta den.

Eleven fick, i detta fall, använda läsplattan under vissa timmar i skolan utan avtal. Men eftersom undervisningen tog upp mycket av tiden, fick inte eleven tillräcklig tid för att läsa läxor med läsplattan. Så i det här fallet fick anmälaren rätt, enligt Skolinspektionen.

– Det beslutet säger är att man på förhand inte ska kunna avtala om avgifter, som det var i det här fallet, när det är kopplat till ett läroverktyg som är nödvändigt för att eleven ska kunna följa sin skolgång, säger Emelie Gustafsson, utredare på Skolinspektionen, till Altinget.

Login