Nu ska alla program ge högskolebehörighet

YRKESPROGRAM. Regeringen föreslår att alla yrkesförberedande program ska ge behörighet till högskolan, men eleven ska ha möjlighet att välja bort det om de vill.

Statsminister Stefan Löfven (S) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) presenterade idag ett nytt förslag för att stärka de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Tidigare har man kunnat välja till att läsa in en högskolebehörighet. Nu ska programmet istället ge behörighet från början. Detta innebär att elever ändå har möjligheten att aktivt välja bort att läsa de extra kurser som behövs om de vill.

Bakgrunden till förslaget är att färre elever väljer att läsa på de yrkesförberedande programmen. Under sex år fram till läsåret 2016/17 hade antalet elever minskat med en tredjedel.

– Vi vill verkligen ge signalen till ungdomar och föräldrar att yrkesprogrammen är program som ger många valmöjligheter. Det ger en möjlighet att försörja sig med ett yrke där man är väldigt eftertraktad och det ska också ge en möjlighet att senare i livet kunna läsa på universitetet. Man ska öppna dörrar med yrkesprogrammet, inte stänga dörrar, säger Anna Ekström till Altinget.

Login