Malmö stad ansöker om treterminssystem på prov

TESTVERKSAMHET. Tre terminer kan bli verklighet för några av Malmö stads grundskolor om några år. En ansökan till regeringen har lämnats in om att få genomföra en försöksverksamhet med ett nytt terminssystem.

Förhoppningen är att tre terminer ska främja elevernas inlärning med bättre kontinuitet i sin utveckling om sommarlovet blir kortare.

– Allt från skolstängningar i andra länder till hög frånvaro på många skolor här i Malmö till följd av coronapandemin har aktualiserat vikten av kontinuitet i lärandet. Vi är därför än mer angelägna om att få prova ett system som inte sätter undervisningen på paus under så lång tid. Jag hoppas att regeringen ser samma behov och kan ge positiv respons, säger Malmö stads skolkommunalråd Sara Wettergren (L) i ett pressmeddelande.

Även Enköpings kommun ser positivt på ett nytt system. I höstas sade verksamhetschefen för grundskolorna i Enköpings kommun att ambitionen framöver är att testa tre terminer.

Login