M: Politiken kring folkbildning måste förändras och följa sin tid

REPLIK. I vår kulturbudget prioriterar vi barn och unga, inte minst i utanförskapsområden. Moderaterna vill skärpa demokrativillkoren och då är det inte säkert att alla nuvarande studieförbund är berättigade bidrag, skriver tre moderata riksdagsledamöter.

Lotta Finstorp (M)
Riksdagsledamot, kulturutskottet andre vice ordförande och kulturpolitisk talesperson
Ann-Britt Åsebol (M)
Riksdagsledamot, kulturutskottet, folkbildningsfrågor
John Weinerhall (M)
Riksdagsledamot och suppleant i kulturutskottet, folkbildningsfrågor


Moderaterna har historiskt varit folkbildningens vänner. De svenska folkhögskolorna var en förebild för vårt parti i kampen för valfrihet och friskolor på sjuttio- och åttiotalet. Dessa var en inspirationskälla för den valfrihetsreform inom utbildningsområdet som genomfördes av den borgliga regeringen 1991–1994.

Moderaterna är ett parti som värnar demokrati och bildning. Dessa är bärande delar för vår demokrati.

Området måste förändras

Samtidigt kan inte politiken rörande folkbildningen vara statiskt kravlös över tid. Som alla andra områden måste detta politikområde förändras och följa med sin tid. Poängen med moderaternas politik är att skattepengar ska stötta de som behöver stöd allra mest.

Den del av folkbildningen som handlar om att subventionera kurser för alla oss som har det bra ekonomiskt kommer vi att till viss del att prioritera ner. Moderaterna tycker helt enkelt att om man tjänat hyggligt och lever ett gott liv materiellt kan man också betala lite mer för kurser på sin fritid.

"Där utanförskapet är störst"

I stället vill vi rikta resurser på bildning mot den växande grupp av människor som lever i utanförskap. Moderaterna vill bana väg för nya klassresor.

Samhällets uppgift är att ge dig verktyg i form av kunskap att kunna komma in på arbetsmarknaden och med egen ansträngning bygga dig en ekonomi, betala skatt och leva ett gott liv med familj och möta livets alla möjligheter och utmaningar.

Därför är det inte minst viktigt att folkbildningen finns i just de områden där utanförskapet är som störst. Det är också av största vikt att studieförbunden också kan tillse att pengarna går till deltagarna i kurser och inte försvinner genom fusk. Detta har tyvärr varit fallet för många studieförbund på exempelvis Järvafältet. Skattebetalarnas pengar måste gå till rätt saker.

Skärp demokrativillkoren

I arbetet att bryta det växande utanförskapet kommer folkbildningen att spela en allt viktigare roll. Folkbildningen har historiskt sett varit duktiga på att ge utsatta människor verktyg och en andra chans. Givet folkbildningens demokratiska uppdrag är det också viktigt att den lever upp till demokratiska värderingar och hjälper till att bygga vår västerländska demokrati starkare.

Då Moderaterna vill skärpa demokrativillkoren är det inte heller säkert att alla nuvarande studieförbund är berättigade bidrag i fortsättningen.

Prioriterar unga

Vi moderater lovar inte allt till alla och prioriterar därför barn och unga i inte minst utanförskapsområden i vår kulturbudget. Det är de som står längst ifrån kulturen och idrotten som politiken måste ge chansen till. Den stora majoriteten svenskar som arbetar och har en fast inkomst kan därför få betala lite mer själva.

Forrige artikel "När elevhälsan halkar efter undermineras poängen med skolan" Næste artikel MP: Skolpolitiken måste ta tillvara på forskningen och professionen MP: Skolpolitiken måste ta tillvara på forskningen och professionen