Lyft för lärarlöner tar form

LÖN. Lärarlönelyftet som aviserades i somras har nu presenterats i sin helhet. Tre miljarder kronor per år ska gå till att höja lärarlönerna och därigenom också yrkets status. 

Utbildningsdepartementet har i en promemoria lämnat förslag på en förordning som klargör hur lärarlönelyftet ska tillämpas i praktiken. Totalt kommer det sättas undan 1,5 miljarder kronor under nästa år och därefter räknar regeringen med tre miljarder kronor per år från och med 2017.

Lönehöjningarna är inte begränsande till lärare och förskollärare. Även personer som har ledande befattningar i verksamheten kan bli aktuella, det enda kravet är att de är legitimerade lärare eller förskollärare. Även fritidspedagoger ska omfattas av satsningen.

Utanför avtalsrörelsen

Enligt promemorian ska lönehöjningar inom ramen för lärarlyftet inte påverka avtalsrörelsen. Ordinarie löneökningar får alltså inte begränsas bara för att personen får en högre lön via statsbidraget. Detta för att säkra en långsiktig lönehöjning.

För att komma i fråga för höjd lön ska läraren eller förskolläraren bland annat ha:

  • tagit ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande
  • formell utbildning på avancerad nivå utöver lärare- eller förskollärarexamen
  • undervisa elevgrupper med tuffa förutsättningar. Exempelvis skolor där många elever har ett annat modersmål än svenska, eller elever med olika funktionsnedsättningar. 

Det finns ingen fastställd summa för hur mycket personer som möter kriterierna kommer få i lön. För varje huvudman ska den sammanlagda löneökningen vara i genomsnitt minst 2 500 kronor och högst 3 500 kronor per månad och person. Det ger huvudmännen friheten att ge någon mer än 3 500 kronor mer i månaden och någon mindre än 2 500 kronor, så länge genomsnittet ligger inom intervallet.

Forrige artikel FP vill se snabbare vägar in på arbetsmarknaden för lärare FP vill se snabbare vägar in på arbetsmarknaden för lärare Næste artikel Friare skolregler ska klara flyktingkris Friare skolregler ska klara flyktingkris
Debatt: Låt inte svenska studenter betala notan för Brexit

Debatt: Låt inte svenska studenter betala notan för Brexit

DEBATT. Storbritannien har lämnat EU:s utbytesprogram Erasmus+ och Brexitavtalet innehåller ingenting om utbytesstudier till landet. Svenska regeringen måste säkerställa att utbytesstudier med Storbritannien kan fortsätta. Det skriver Moderata studenter (MST).