L vill satsa mer på specialklasser

KORTNYTT. Elever ska kunna gå ett extra år på lågstadiet och specialklasserna ska bli fler, två förslag som Liberalerna presenterade under partiets riksmöte. 

Liberalerna lägger fram förslag om att återinföra specialklasser för elever med inlärningssvårigheter. Dessutom ska de elever som inte når målen på nationella proven i årskurs tre gå ett extra år på lågstadiet. Satsningar som kräver att fler speciallärare anställs. 

Läs också: Liberalerna: 4 miljarder till nya karriärtjänster för lärare

– Lärare ska i dag i ett och samma klassrum hantera alla barn oavsett deras förutsättningar. De elever som har det svårast får inte tillräckligt med hjälp för läraren har 25 andra elever också och de övriga 25 får inte tillräcklig stimulans, sade partiledaren Jan Björklund i sitt öppningstal på partiets riksmöte i helgen. 

Login