Kritiserat förslag ligger kvar i propositionen om professionsprogram

Samtidigt som branschen är nöjd över att det nationella professionsprogrammet kommer ett steg närmare förverkligande, finns det viss kritik som inte hörsammats av regeringen. Sveriges skolledare har hela tiden velat se två program i stället för ett. ”Vi kommer fortsätta driva den här frågan”, säger ordförande Matz Nilsson. 

Foto: Patrick Miller
Rebecka Prahl

Nu har regeringen lämnat över propositionen om ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer till riksdagen.  

Professionsprogrammet ska bestå av två delar. En nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare samt ett nationellt meriteringssystem.

I remissrundan kritiserades förslaget till meriteringssystem som lades fram. I propositionen presenterar man nu ingen lösning på hur meriteringssystemet ska utformas, utan överlåter uppgiften till ett professionsråd som till majoriteten ska bestå av lärare. 

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.