Komvux för alla

UTBILDNING. Urvalet för vilka som ska få tillgång till komvux breddas och Skolverket ska utreda en betygsdatabas, det är några av förslagen i en promemoria från utbildningsdepartementet. 

I en promemoria har utbildningsdepartementet presenterat förslagen som ingår i det annonserade kunskapslyftet. Förslagen är till stor del kända sedan tidigare men går bland annat ut på att alla som vill ska få möjlighet att läsa in högskolebehörighet vid komvux från och med 2017. 

Det tidigare kravet på att personen som börjar på komvux för att läsa in högskolebehörighet ska ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan slopas. 

I promemorian föreslås också att bestämmelserna om urval till komvux ska utvidgas. De ska nu också omfatta dem som har en längre utbildning sedan tidigare. Gruppen som utgörs av vuxna som har en svag ställning på arbetsmarknaden föreslås också bli en av de grupper som prioriteras vid urvalet.

Login