Kommission ska ta sig an OECD:s råd

SKOLA. Regeringen ska tillsätta en Skolkommission som ska ta fram förslag utifrån OECD:s rekommendationer och utifrån kommissionens egna analyser.

– Skolkommissionen ligger i linje med det som vi har sagt tidigare. Den ska grunda i forskning och vetenskap. Vi vill skapa stabilitet och bredda samarbetet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) till Altinget.

Regeringen vill att skolkommissionen ska fungerar som en brygga mellan olika intressenter i skolvärlden. Den ska bestå av forskare och företrädare för skolyrket.

Men regeringen hoppas att kommissionen också kan bli en brygga mellan regeringen och oppositionen. Kommissionen ska arbeta i nära dialog med en referensgrupp med representanter för samtliga riksdagspartier.

Till att börja med ska skolkommissionen redovisa problembilden och nationella målsättningar för skolan i en delrapport i november nästa år. Slutredovisningen av kommissionens arbete kommer i början av 2017. 

Det blir många spelare på banan för även det nya Skolforskningsinstitutet ska vara igång efter årsskiftet.

– Skolkommissionen och skolforskningsinstitutet ska komplettera varandra, säger Aida Hadzialic.

Även utbildningsministern är inne på att kommissionens uppgift efter OECD:s rekommendationer blir mer cementerad och att dess uppdrag får högre trovärdighet.

– En skolkommission kommer att kunna lägga fram förankrade förslag med mandat som tittar på det som OECD och annan forskning pekar på är utmanande för det svenska skolsystemet, men som vi har haft svårt att tag i, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Altinget.

– Det handlar om jämlikhet i skolsystemet och hur man möter de utmaningar som finns med skolvalet. Det handlar om hur man ska se till att de resurser till skolan som staten ger verkligen landar ute i varje kommun. Där har vi varit fast i reformer från tidigt 1990-tal. Här finns det all anledning för politiken att sätta sig ned med professionen för att bestämma hur man kan göra det bättre.

Gustav Fridolin lyfter fram flera av regeringens aviserade förslag i budgeten som ska ge svensk skola en skjuts i den riktning som OECD efterlyser.

Det är förslagen om tidiga åtgärder, alltså att lägga in resurser för att i förskolan eller lågstadiet kunna identifiera elever med inlärningsproblem och direkt komma med åtgärder.

Fridolin tar i sammanhanget fasta på regeringens förslag om att öka jämlikhet i undervisningen och skolan. Detsammma gäller insatser som regeringen har föreslagit för att öka antalet lärarstudenter.

Slutligen nämner Fridolin de regionala möten som regeringen kommer att ha under våren med personer som jobbar med skola i samtliga Sveriges kommuner.  

Forrige artikel ”Det är något som inte fungerar i klassrummen” ”Det är något som inte fungerar i klassrummen” Næste artikel Mindre pengar till lärarna Mindre pengar till lärarna