Jernkontoret: Utbildning är nyckeln till en hållbar industri 

DEBATT. Stålindustrin har flera projekt som ska bidra till framtidens hållbara samhälle. Men för att projekten ska få genomslag krävs att medarbetare förstår den nya tekniken. Det ställer höga krav på utbildningar, skriver Gert Nilson från Jernkontoret. 

Gert Nilson
Teknisk direktör, Jernkontoret


Företrädare för Rise och Chalmers skriver mycket klokt om de goda förutsättningar som Sverige har att bli fossilfritt, samtidigt som konkurrenskraften för svensk industri stärks genom försprång i den globala klimatomställningen. Inte minst den svenska industrins förmåga att ta egna initiativ och sätta höga ambitioner skapar just dessa förutsättningar.

Men, precis som forskarna är inne på, krävs det att fler aktörer höjer ambitionerna. När det kommer till kompetensförsörjning och tillgången till kvalificerad arbetskraft behöver samverkan mellan industri, politik och högskola stärkas.

Uppgraderade utbildningar

Inom stålindustrin pågår projekt som ska bidra till att skapa framtidens hållbara samhälle. För att resultaten från projekten ska få genomslag krävs medarbetare som utbildats i, och har förmågan att ta till sig, den nya teknologi som nu utvecklas.

För det krävs uppdaterade, ofta uppgraderade utbildningar, som matchar behoven hos en modern stålindustri.

Nya krav på kompetens

Inom kort kommer vi inom stålindustrin ha utvecklat helt nya tekniska processer inom centrala delar av stålframställningen. Detta kommer att ställa nya krav på medarbetarnas kunskap och kompetens, vilket förstås kräver avancerad vidareutbildning.

Det innebär också att de utbildningar som i dag förser industrin med kompetens, alltifrån gymnasieskolor till forskning, behöver uppdateras snabbare och mer än vad som ryms inom lärosätenas ordinarie verksamhet.

Tid att fortbilda sig 

Det krävs alltså en kraftsamling från flera håll för att den nya tekniken ska kunna omsättas i praktiken och få den effekt som avses. Beslutsfattare behöver förstå, inte bara vad som håller på att ske, utan även hela det stora förändringsbehov som uppstår, inte minst vad gäller utbildning.

Lärare på olika nivåer måste få sätta av tid för att fortbilda sig i den forskning som pågår och hitta eller utveckla bra utbildningsmaterial. Detta gäller inte bara stålindustrins satsningar på en mer hållbar stålproduktion, det gäller för alla radikala satsningar på teknikskiften som pågår just nu.

Förståelse hos studenter 

Visst har vi haft teknikskiften förr, utan att hela utbildningar behövt göras om. Men den här gången är det på en annan nivå. Det handlar om helt nya processer och sätt att tänka kring hela värdekedjan.

Det är viktigt att den förståelsen når kommande studenter, så att de nya teknikerna kan utvecklas vidare – klara kommer vi som bekant aldrig att bli.

Forrige artikel Fatta: Kunskapsområdet bör kallas Fatta: Kunskapsområdet bör kallas "samtycke och sexualitet" Næste artikel Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.