Intensiv höst för skolans digitalisering

DIGITALISERING. Under hösten sker många milstolpar i skolan digitalisering. SKL som leder arbetet, sjösatter en plattform och hoppas nu att nästa regering ger organisationen fortsatt förtroende i arbetet.

Regeringen har antagit den nationella digitaliseringsstrategin som sträcker sig fram till 2022. Och i mars 2019 ska projektgruppen på SKL överlämna en rapport och handlingsplan för skolans digitalisering. Sedan januari har Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjudit in aktörer från hela skolväsendet och uppmanat till att bidra med synpunkter på vad som krävs för att införliva digitaliseringsstrategin i skolan.  

– Det vi vill ta reda på nu är vilka områden som vi redan har mycket på plats för att nå målen i strategin. Och vilka områden där det finns väldigt lite på plats och vem ansvarar i så fall för det. Det arbetet fortsätter under hösten nu, säger Annika Agelii Genlott, projektledare vid SKL, till Altinget. 

Skolverket finns med i projektgrupperna kring de tre delmålen i strategin för skolan. Tillsammans med SKL har de nu startat den digitala plattformen Skoldigiplan som ska fungera som en samlingsplats i arbetet. 

Login