Gd:n om förslagen om att ändra Skolinspektionens uppdrag

GRANSKNING. Skolinspektionens gd Helén Ängmo är positiv till förslagen om Barn- och elevombudet och Skolinspektionen. Speciellt för lärarna, då det enligt Ängmo inte alltid är den med synpunkter och klagomål som har rätt.

Tidigare rapporterade Altinget om att Statskontorets granskning föreslår långtgående ändringar i hur Skolinspektionen hanterar klagomål från elever och vårdnadshavare. Ett av problemen är att många föräldrar hör av sig direkt till Skolinspektionen med klagomål, istället för att först ta upp det med huvudmannen.

Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, håller med Statskontoret.

– Många föräldrar vet att man kan vända sig till rektor. Att man kan gå vidare till huvudmannen vet inte alla, det är ett problem, säger hon till Altinget.

Login