Efter granskningen – vill begränsa Skolinspektionens ansvar

ANMÄLAN. Statskontoret har granskat hur klagomål på huvudmän hanteras. Nu föreslår de att Skolinspektionens ansvar begränsas och att BEO inte ska utreda klagomål alls.

Statskontoret har gjort en utredning av klagomålshanteringen inom skolväsendet. Det visar sig att det finns behov av åtgärder på flera områden för att det ska bli bättre.

Ett exempel är att många huvudmän inte kan utreda klagomål på ett helt opartiskt sätt. Därför anser Statskontoret att kraven på huvudmännens rutiner måste bli tydligare.

En del av Statskontorets slutsatser är att det går också att spara tid och resurser inom klagomålshanteringen.

Login