FSO: Ta vara på de fristående förskolorna i coronakrisen

DEBATT. Att kommuner aviserar att man kommer dra in bidragen till fristående förskolor som tvingas stänga till följd av coronaviruset går tvärt emot myndigheternas vädjan om samarbete i kristiden. Det skriver Mimmi von Troil från branschorganisation FSO.

Mimmi von Troil
Vd, FSO


Vi befinner oss i ett extraordinärt läge. Det vardagsliv som vi tidigare har tagit för givet, som självklart, gäller inte längre. Coronaviruset berör oss alla. Viruset gör inte skillnad på rik eller fattig, bryr sig inte om etnicitet, religion eller samhällsstatus när det sprider sin smitta.

Forskare talar om att 60 till 70 procent av befolkningen kommer att smittas. Vår gemensamma uppgift är att fördröja smittspridningen så att sjukvården har resurser att vårda våra gamla och våra mest utsatta.

Inget beslut

Beslut som att flytta ut undervisningen i universitet och gymnasier, begränsningar av mötesfriheten och inskränkningar i resande och arbete syftar alla till att sakta ner smittspridningen. Det har diskuterats om grundskolor och förskolor ska stängas och regeringen har gjort förberedelser inför detta men ännu är inget beslut taget.

Ta vara på resurser

Även inom förskoleverksamheten förbereder vi oss. Vi inventerar vilka föräldrar som har samhällsviktiga yrken och vi planerar för att upprätthålla våra verksamheter. Vi är nog många som trodde att detta löser vi gemensamt – vi ställer alla våra resurser till samhällets förfogande och får hjälp av samhället (kommunerna) att göra detta.

På många håll fungerar det, men FSO vill rikta en särskild uppmaning till kommunerna: låt våra medlemmar vara en resurs – vi är beredda.

Dra in bidragen

I många fristående förskolor oroar man sig för vad som händer med bidragen om man tvingas stänga – vi ber kommunerna att ge lugnande besked. Flera kommuner har dock aviserat att man omedelbart kommer att dra in bidragen om en fristående förskola tvingas stänga, till exempel på grund av personalbrist orsakad av coronaviruset.

FSO anser att detta går stick i stäv med bland annat myndigheternas vädjan att alla i samhället ska samarbeta för att minska smittspridningen.

Begränsa rätten till förskola

FSO uppmanar också kommunerna att vara aktsamma om våra resurser. Gör det möjligt för en huvudman att redan nu tillfälligt begränsa föräldraledigas rätt till förskola. Det skulle innebära färre möten mellan vuxna och därmed ge förutsättning för en minskad smittspridning.

Fröken på avstånd

För alla de människor som arbetar i grundskolan och förskolan har coronapandemin skapat stor oro och krav på stora förändringar. Många barn och elever hålls hemma på grund av att de själva eller familjemedlemmar har drabbats av sjukdomen, och i skolorna och förskolorna är personalbristen på grund av sjuka pedagoger ett faktum.

De som är kvar, både barn och vuxna, tvingas lära sig att inte komma varandra för nära. Social distansering kallas detta – håll avståndet mellan varandra för att minska smittspridning. Det är lätt att förklara för de större barnen, men för de allra minsta, de som tillbringar sina dagar i förskolan, är det en helt annan sak.

Där betyder den där kramen och den där trygga famnen så mycket, och att din ”fröken” plötsligt håller dig på avstånd är omöjligt för en ettåring att förstå.

Hjälpas åt

Det är oerhört viktigt att vi tillsammans på alla sätt bidrar till att bromsa hastigheten i smittspridningen. Det gör vi för att öka möjligheten för att sjukvården ska klara av att ta hand om dem som kommer att behöva vård, i första hand människor i riskgrupper och äldre personer.

Så tvätta händerna, hosta i armvecket och hjälp din gamla granne när han eller hon behöver hjälp – då tar vi oss igenom den här krisen.

Forrige artikel SSU: Ungdomsförbunden måste ge unga sätt att kanalisera sitt engagemang SSU: Ungdomsförbunden måste ge unga sätt att kanalisera sitt engagemang Næste artikel Liberala studenter: Examensrätt till S-märkt skola är ett tecken på makthunger Liberala studenter: Examensrätt till S-märkt skola är ett tecken på makthunger
Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

ANSÖKAN. Båda förbunden som företräder friskolor ser dystert på att det blir allt fler koncerner som driver friskolor. Kraven på huvudmännen gör att systemet "i praktiken blir riggat för stora friskolor", säger Idéburna skolors riksförbunds ordförande.