Fridolin vill skärpa kraven på skolbiblioteken och bemanning

UTREDNING. I Gustav Fridolins första betänkande föreslås skärpningar i skollagen som ska ge fler elever bättre skolbibliotek. Därtill krav på bemanning och tillsyn. Men bokbussarna behöver inte skrotas.

Statliga utredaren Gustav Fridolin (MP) har nu lämnat över sitt första delbetänkande till regeringen. I strax över ett år har den tidigare utbildningsministern utrett hur skolbiblioteken kan stärkas. Det gäller från förskoleklass upp till gymnasiet.

I enlighet med direktiven föreslås nu att skolbibliotek tydligt definieras i skollagen och det anges en lägstanivå för vad alla elever har rätt till. Det vill säga ett skolbibliotek med digitala och analoga resurser, allsidighet och kvalitet samt att det ska vara till för både lärare och elever.

Utredningen föreslår också att skolbiblioteket ska finnas på den egna skolenheten, men det går att göra undantag om folkbiblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om det är få elever på skolan.

Login