Fridolin: Minskad detaljreglering ska sätta fart på miljarderna

FÖRVALTNING. Nu ska statliga pengar till skolor inte längre stoppas av mödosam byråkrati, hoppas utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Altinget rapporterade tidigare om att regeringen i budgeten räknar med att 1,9 miljarder av de statliga pengar som är tänkta att nå skolorna under 2016 inte kommer att betalas ut.

Läs också: Två miljarder i reformpengar når inte skolorna

Den största enskilda posten kommer från anslaget ”Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet” där 3,5 miljarder kronor var tänkta att slussas vidare till skolorna men där regeringen räknar med att det bara blir 2,8 miljarder. Inom anslaget finns bland annat ”Samverkan för bästa skola”, bidrag för vidareutbildning för ett fjärde tekniskt år, insatser för nyanlända elever, läxhjälp, befattningsutbildning för rektorer, personalförstärkning inom elevhälsan och undervisning under skollov, så kallade lovskolor.

Anslaget består av en mängd statsbidrag som administreras av Skolverket för att göra det möjligt för huvudmännen (kommuner och friskolor) att söka bidragen. Huvudmän som söker bidragen får handskas med samma administration, fast spegelvänd, för att kunna ta del av pengarna.

Nu blir det ändring

Här tror Fridolin att det blir bättre med minskad detaljreglering av Skolverket.

Läs också: Skolnyheten som försvann

– När det gäller skolutvecklingsanslaget i stort gör vi nu, som Altinget uppmärksammat mer än de flesta andra, förändringar i styrning av svensk skola på statlig nivå, säger Gustav Fridolin.

– För det här sättet att styra med många kortsiktiga sakanslag leder till att pengarna fryser inne och inte kommer ut i verksamheten. Vår förändrade styrning av Skolverket handlar just om att vi ska lösa det här problemet som funnits i många år.

En annan del av de pengar som regeringen tror fryser inne är 600 miljoner kronor inom lärarlönelyftet. Tanken var att 2,9 miljarder från staten skulle gå ut till högre lärarlöner. Men enligt prognosen från regeringen blir det bara 2,3 miljarder.

– Jag är bekymrad om kommunerna inte tar emot de pengar som man varit med, genom SKL, att förhandla fram kriterier om. Det är inget styrkebesked för kommunalt styre av svensk skola. Det här är ett system vi har förberett ihop, säger Gustav Fridolin.

Forrige artikel SD: Friskolekvot är diskriminerande Næste artikel Invandrade elever kan få ny skolform