Fler högskolestudenter ska göra praktik

PEDAGOGIK. Regeringen vill premiera att fler studenter ska få delar av utbildningen på arbetsplatser. Det gäller framför allt lärar- och vårdutbildningarna.

Helene Hellmark Knutsson minister för högre utbildning vill att flera studenter ska göra verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det framgick när ministern nyligen talade vid TCO:s konferens om högre utbildning.

”Jag vill även att arbetslivsanknytning, genom samarbete mellan akademi och samhälle, ska premieras. Vi kommer under mandatperioden att se över hur det kan göras möjligt för fler studenter att göra praktik som en del av sin högskoleutbildning", sade Hellmark Knutsson.

”Det är min ambition att stärka VFU:n, som är en betydelsefull del av flera av våra särskilt samhällsviktiga utbildningar. Här tänker jag främst på lärarutbildningen och vårdutbildningarna”, sade hon.

Login