Ernkrans lagändring: Lärosäten ska hyra ut lägenheter

FÖRORDNING. Lärosätena har ofta lägenheter som de hyr ut till utbytesstudenter och gästforskare. Nu beslutar regeringen att lärosätena ska kunna hyra ut dess till andra studenter för att inte ha tomma lägenheter under coronakrisen.

Under måndagen höll Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, en pressträff om lärosätenas situation. Där presenterades ett nytt regeringsuppdrag till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Myndigheten ska undersöka hur coronapandemin har påverkat lärosätena. De ska följa upp konsekvenser för lärosätena med anledning av de beslut som fattats och de insatser som gjorts under våren.

Uppdraget ska redovisas i december 2022.

– Forskare, lärare, studenter och annan personal har varit hårt belastade och har fått ställa om till nya arbetssätt på mycket kort tid, framför allt genom övergången till distansundervisning. Vi behöver kunna följa resultaten av insatserna och dra lärdom av effekterna på högre utbildning och forskning på både kort och lång sikt, säger Ernkrans om uppdraget.

Hyra ut tomma lägenheter 

Regeringen har även beslutat om en ny förordning för lärosätena. Den innebär att lärosätena tillfälligt kan hyra ut bostäder till andra studenter. På grund av coronapandemin har antalet inresande utbytesstudenter och gästforskare avtagit. Lärosätena har därmed befintliga lägenheter för dessa grupper som nu står tomma.

Genom att kunna hyra ut dessa tillfälligt till studenter så behöver de inte säga upp lägenheterna. Lärosätena kan då även undvika att få kraftigt ökade kostnader på grund av minskade hyresintäkter. Den nya förordningen gäller från 1 augusti i år till 31 juli 2021.

Forrige artikel Yrkeshögskolans effektivitet granskas Yrkeshögskolans effektivitet granskas Næste artikel Magnus Ranstorp om folkbildningen: Kontrollerar så liten del av studieförbundet Magnus Ranstorp om folkbildningen: Kontrollerar så liten del av studieförbundet
Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

ANSÖKAN. Båda förbunden som företräder friskolor ser dystert på att det blir allt fler koncerner som driver friskolor. Kraven på huvudmännen gör att systemet "i praktiken blir riggat för stora friskolor", säger Idéburna skolors riksförbunds ordförande.